Wie zijn wij Afdrukken

Onze Congregatie: 
zusters Augustinessen van Sint Monica
bestaat vanaf 19 maart 1934 en telt per
januari 2019, 42 leden.

Meer over de geschiedenis zie: geschiedenis


Aanvang:
Als kleine jongen al had pater van Nuenen geroepen:
'Ik ga nieuwe nonnen maken!'
Jarenlang heeft hij er van gedroomd en er aan
gewerkt om........ lees meer in Vensters:
Flitsen uit 80 jaar geschiedenis van de congregatie.


De zusters wonen in drie kloosters in Nederland.
Meer specifieke informatie over deze kloosters
vindt u bij: kloosters

De Congregatie is contemplatief / actief, d.w.z.
ons geloof in God, het gemeenschappelijk gebed,
de studie, zijn de bron van waaruit wij leven en werken.


 images\fotos\algemeen\kapel_utrecht.jpg.jpg

De gebedstijden in het klooster in Utrecht.

In onze activiteiten richten wij ons vooral op de
mens in nood.
De afdeling opvang en de hulp aan thuislozen
is overgenomen door professionele hulpverleners.
De zorg en aandacht van ons, zusters Augustinessen, 
blijft naar hen uitgaan.

De activiteiten van de zusters richten zich momenteel op

*   Het goed verzorgen van de gebedsvieringen,
*   hulp aan mensen die komen voor een gesprek,
*   het bezoeken van mensen thuis, ook via parochies
*   hulp als vrijwilligster in het ziekenhuis of zorgcentra.    

Verder:  zie bij de verschillende kloosters.