Someren Afdrukken

Zusters Augustinessen van Sint-Monica

"Monicahof" 

Beuvenlaan 5
5711 PZ Someren  
Tel. 0493-496080
Contactpersoon:
zr. Marie Bernard Heijboer o.s.a.
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

   images/fotos/kloosters/witven.jpg.jpg

                             images/fotos/kloosters/eegelshoeve_someren.jpg.jpg   
Een aantal van onze zusters woont in Witven te Someren.

In september 1997 ging de eerste groep van 16 zusters
daar wonen om van wat meer rust te genieten en gebruik
te kunnen maken van de geboden verzorging. Zij wonen
in een aparte vleugel van het huis met een eigen
bidruimte en een gezellige huiskamer met eethoek.

In 2000 ging er een tweede groep van 6 zusters wonen.
Zij hebben hun woongelegenheid binnen het hoofdgebouw.

Vanaf het begin was er een grote saamhorigheid en rust.
De Eucharistieviering is elke dag om 10.00 uur in de
grote kapel van het huis samen met de andere bewoners.

Witven was tot voor kort nog een kloosterverzorgingshuis,
maar door het afnemend aantal religieuzen is het inmiddels
een regulier verzorgingshuis geworden waar ook
niet-religieuzen worden opgenomen.

In juni 2010 is het woonzorgcomplex Eegelshoeve geopend
met o.a. groepswoningen waar intensieve zorg en zonodig
verpleging geboden wordt.

Maart 2017  vond er een interne verhuizing plaats.
De groep Monicahof, nog bestaande uit 13 zusters is om
diverse redenen verhuisd van een bijgebouw naar het
hoofdgebouw. Tegelijkertijd zijn beide groepen:
Monicahof en Augustinushof één groep geworden.
De gezamenlijke groep, bestaande uit 16 zusters heet:
Monicahof.Someren vanaf 1997

In september 1997 is de eerste groep van 16 zusters
in Someren gaan wonen en heeft "Huize Witven" als
verblijf gekozen.
Binnen de congregatie leeft men vanuit de gedachte 
dat ook voor de oudere zusters het gemeenschapsleven
door moet blijven gaan in goede zorg om en voor alle
zusters. In "Huize Witven", een kloosterbejaardenoord,
vond men een goede plek om de zusters alle zorg en
rust te geven die nodig is en daarbij zo veel mogelijk
het gemeenschapsleven en de spiritualiteit van
Augustinus een plaats te geven.
De eerste groep heeft haar plaats gevonden in een
aparte vleugel "Monicahof" en heeft hier haar eigen weg
kunnen gaan in het voortzetten van het gemeenschapsleven.
In januari 2000 kreeg dit een vervolg en betrok een
tweede groep van 8 zusters een ander gedeelte in
het hoofdgebouw.
Deze groep kreeg de naam "Augustinushof". 

 images/fotos/kloosters/activiteit.jpg.jpg    images/fotos/kloosters/someren1.jpg.jpg
    

Het leven in Someren is heel anders dan de zusters
eigenlijk gewend waren, maar doordat het
gemeenschapsleven op deze plek zijn eigen unieke
invulling kreeg, was er vanaf het begin een goede sfeer.
Elke groep heeft een eigen, gezellige huiskamer en
refter, waar de zusters samen kunnen zijn.

images/fotos/kloosters/schilderen1.jpg.jpg  images/fotos/kloosters/someren.jpg.jpg

Iedere dag is er koorgebed in de eigen bidruimte en
een Eucharistieviering in de grote kapel van Witven 
met alle andere bewoners. Het samen bidden geeft
hier, net als in alle andere huizen, de kracht en de
inspiratie om de Ander te ontmoeten en er te zijn
voor elkaar. Met name hier is het goed zichtbaar
hoe goed het is om de nooit aflatende zorg te
ervaren van professionele verzorgers / verzorgsters.

klik http://www.landvanhorne.nl/
zdwz Algemeen / locatie / Zorgcentrum Witven