Biografie Afdrukken

                        images/fotos/augustinus/augustinus_in_bildern.jpg.jpg
                               Augustinus in Bildern, van Vladimir Petrichev


                         _____________

Uitgave nieuw frans boek: teksten voor iedere dag.
           "Une année avec Saint Augustin"
         
images/fotos/augustinus/saint_augustin.jpg.jpg images/fotos/augustinus/saint_augustin1.jpg.jpg

Het is al weer enkel jaren geleden dat wij, zusters Augustinessen,
genoodzaakt waren ons klooster in
Arnouville te verlaten. Tijdens het inpakken voor de
verhuizing kwamen we een aantal bundels tegen met
lezingen uit citaten van Augustinus. We gebruiken
die ook nu nog in de lezingendienst van het koorgebed
in het Nederlands. In Arnouville zijn deze in het frans
vertaald en voorzien van een passend gebed door
zuster Yvonne Peyresaubes.
Enkele van de zusters hebben contact gezocht met de
paters Assumptionisten in Parijs om te vragen of zij
interesse hadden. We hebben hen die bundels toen
gegeven en tot onze grote verrassing hebben zij er,
een prachtig jaarboek van gemaakt met een tekst van 
Augustinus en het gebed erbij! Op 13 maart 2013 is
het boek aan zr.Yvonne aangeboden door
pater Sylvain Gasser, de provinciaal en maker van het boek.
We zijn er trots op dat op deze manier ook de
Augustijnse spiritualiteit weer doorgegeven wordt.
In bekende Parijse boekhandels, zoals de Procure 
krijgt het boek ook aandacht.
Hierbij een foto van het aanbieden van
een exemplaar aan zr.Yvonne.
Het boek is een uitgave van Bayard.
ISBN: 978-2-227-48593-8

             images/fotos/augustinus/sylvain_gasser_zr_yvonne.jpg.bmp

                     __________________

Aurelius Augustinus werd geboren op 13 november 354
in Thagaste in Afrika, in het huidige Algerije.
Zijn ouders behoorden tot de middenklasse en
het gezin bestond uit meerdere kinderen.

Hij zou voortaan een leven
leiden als monnik en
als dienaar van
God wilde hij zijn leven
helemaal wijden
aan gebed en studie.
Samen met een aantal
vrienden nam hij dit besluit
en zij trokken zich terug
in Cassaciacum.
In de paasnacht van 387
werd hij door bisschop
Ambrosius gedoopt, samen
met zijn zoon Adeodatus en
zijn vriend Alypius.


images/fotos/augustinus/doop_augustinus.jpg.jpg

doop van Augustinus

       
Toen Monnica was overleden en begraven in Ostia ging
Augustinus weer naar Afrika met zijn vrienden en vormde
in zijn ouderlijk huis een religieuze gemeenschap.
Zij leefden sober, in gemeenschap van goederen en
wisselden studie en gebed af door handenarbeid.
Later werd hij, op aandrang van het volk dat hem zeer
waardeerde, priester, assistent van de bisschop en
daarna zelf tot bisschop gewijd.
Hij liet zijn gemeenschap veilig in het klooster achter
en moest zelf in het bisschoppelijk paleis gaan wonen.
Hij heeft enorm veel geschreven, boeken en brieven
en preken, die bijna allemaal zijn opgetekend en
bewaard gebleven.
Onder zijn meest bekende boeken noemen we: 

  - Belijdenissen (Confessiones) 
  - Over de Drievuldigheid (De Trinitate) 
  - De Stad Gods (De Civitate Dei)

Hij schreef ook een Regel voor Kloosterlingen
die tot op
heden gevolgd wordt door talloze kloosterlingen, die leven
volgens de Regel van Sint Augustinus.
De Regel van Sint Augustinus is in hoge mate geïnspireerd
door de Bijbel.
Samen een religieuze gemeenschap vormen is volgens hem
ook een vorm
van dienstbaarheid aan de kerkgemeenschap
en aan de hele wereld.


                                        Regel voor kloosterlingen

images/fotos/augustinus/voorwerpen_augustinessen.jpg
Harrie Sterk           fotografie: W. Meppelink

De Augustijnse spiritualiteit
vindt haar bron in de Bijbel.
De liefde tot God en mens is het eigen doel
van meditatie en contemplatie.

Van Pater Wim Sleddens verscheen in 2009
een nieuwe vertaling van de
Belijdenissen van Sint-Augustinus
.
uitgeverij Damon

images/fotos/augustinus/aurelius_augustinus.jpg

Voor meer informatie over Augustinus:
Augustijns Instituut, OSA Links Nederland,
Augustijnse Beweging.