Kloosterleven Afdrukken

Wij, zusters Augustinessen van Sint Monica,
willen leven volgens de Regel
en de spiritualiteit
van Sint Augustinus door:

                 images/fotos/algemeen/kapel_utrecht.jpgjpg 

                 images/fotos/kloosters/casella_bidruimte.jpg 

  • Gehoor te geven aan het geroepen zijn door God.
  • In gemeenschap te leven.
  • Samen te bidden en te studeren.
  • Samen te werken en te ontspannen.

Zo willen wij gelukkig zijn met elkaar en anderen
gelukkig maken. Dat willen wij elke dag beleven
door gastvrij te zijn en te delen.


        "Leer mij, Heer, te onderscheiden uw wegen,
        de paden te zien, die Gij wijst;
        onderricht mij, leid mij in uw waarheid.
        Gij zijt de God van mijn behoud." Ps. 25,4-5.

    images/fotos/algemeen/folder.jpg.bmp images/fotos/algemeen/img_2214_2.jpg

In 2001 hebben wij, zusters Augustinesssen het initiatief genomen, 
het leven wat wij zo waardevol vinden, op een
andere manier, meer passend bij deze tijd, vorm te geven.
Daar is Casella uit ontstaan.

Wil je dit gemeenschapsleven zelf ervaren en zien of deze
spiritualiteit bij jou past in je zoeken naar zinvol leven,
dan kan dit via onze religieuze leefgemeenschap Casella.
Kijk op
www.casella.nl en zoek contact. 

Voor meer informatie, activiteiten en jaarprogramma:

Casella
zr. Marie Madeleine Maas o.s.a.
Soestdijkerstraatweg 147 a
1213 VZ Hilversum