Colofon Afdrukken

                images/fotos/tijdschrift/logo_sg2016.jpg.png                                                                  

Uitgever: 
Zusters Augustinessen van Sint-Monica
Klooster Casella

Postadres:
Waterstraat 2
3511 BW Utrecht
www.zustersaugustinessen.nl

tel. klooster Utrecht:  030-2332541
tel. administratie.:   030-2430538

E-mail administratie: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
www. zustersaugustinessen.nl
www.casella.nl

IBAN:    NL76 INGB 0003 8244 29

Doel:
Met Stad Gods willen wij mensen betrekken bij wat ons inspireert.
Stad Gods wordt gelezen door mensen die ons een warm hart toedragen
en / of belangstelling hebben voor de augustijnse spiritualiteit.
Via Stad Gods zijn en blijven zij verbonden met ons en met het
gedachtengoed van onze congregatie.

Hoofd- en eindredactie:  Marie Madeleine Maas osa
Eindredactie: Lieke Weima

Ontwerp en beeldredactie:
Tegenwind grafisch ontwerp, Roelant Meijer

Redactiesecretariaat
:  Evelien Ouwehand

Redactie:

Erik Borgman
Marie Madeleine Maas osa
Anne Nij Bijvank osa
Evelien Plaisier
Lieke Weima
Chris van Wieren

Verspreiding:

Stad Gods verschijnt zes maal per jaar, in een oplage van 12.500 per
editie. Vrienden van de zusters Augustinessen, die met € 10,00 per jaar of
meer de zusters ondersteunen, ontvangen Stad Gods automatisch.


Ook vriend worden van de zusters en dit blad ontvangen?

Maak uw bijdrage van € 10,00 of meer dan over op: 
NL76 INGB 0003 8244 29 ten name van
Administratie tijdschrift Stad Gods, onder vermelding van:
'Nieuwe lezer' en uw volledige adres.