Nieuws uit de kloosters Afdrukken

            Open Kloosterdag 2017

images/fotos/actueel/openkloosterdag_2017.jpg

                                    De Open Kloosterdag 2017:

190 bezoekers telden we op zondag 11 juni in ons klooster in 
Utrecht. De jongste was 14 maanden, de oudste telde ongeveer 90 jaar.
Om 14.00 uur zouden we beginnen maar er stond al om kwart voor 2
een grote groep te wachten. Dus lieten we hen binnen.
Dit jaar was de route door het klooster maar kort, alleen op de
begane grond.
Bij de vorige Open Kloosterdag in 2015 was gebleken dat het rondleiden
van grote groepen voor de meeste zusters te zwaar was. 
Maar onze gasten waren meer dan tevreden zo bleek uit alle reacties.

We begonnen in de kapel, daar genoot men van de prachtige Kruisweg
van Harrie Sterk en de glas-in-lood ramen van Charles Eyck. 
Ook maakten de gasten van de gelegenheid gebruik om een kaarsje op
te steken of een gebedsintentie in het boek te schrijven.
 
images/fotos/actueel/dsc01633.jpg
images/fotos/actueel/dsc01630.jpg
images/fotos/actueel/dsc01608.jpg
     entrée                           kapel, denk om opstap!       zaal met film


Vandaar ging de route naar de zaal waar men de documentaire kon
bekijken die op 10 januari was uitgezonden op t.v. in het programma
"Roderick zoekt licht".
 
images/fotos/actueel/dsc01656.jpg
images/fotos/actueel/dsc01658.jpg
images/fotos/actueel/dsc01613.jpg
LeefgemeenschapJongste  bezoeksterHobbyruimte


Via de leefgemeenschap "Eau de Gracht" die sinds oktober 2016 een
deel van ons huis bewoont ging de route door de hobbyruimte naar de
recreatiezaal waar 
genoten werd van koffie/thee/fris en waar gelegenheid
was om met diverse 
zusters van gedachten te wisselen.
Daar werd volop gebruik van gemaakt.

Ook was in die ruimte een boekentafel en ook daarvoor was veel
belangstelling.

images/fotos/actueel/dsc01618.jpg
images/fotos/actueel/dsc01621.jpg
images/fotos/actueel/dsc01624.jpg
gesprek en koffiegesprek en koffieboekentafel
 
                      images/fotos/actueel/dsc01662.jpg
                              De gezongen Vespers als afsluiting.

                      We kijken terug op een zinvolle, geslaagde dag.

***************


Toekomst-Academie in Utrecht is gestart

N.D.C.  New Dutch Connections organiseert cursussen in ons
klooster aan de Waterstraat in Utrecht,
om vluchtelingen in Nederland op weg te helpen. 
De "Toekomst-Academie" is een initiatief van
Bright Richards, acteur en vluchteling uit Liberia.

Twee dagen per week komen vluchtelingen met hun
maatjes en 
coaches bij elkaar in de grote zaal in ons
klooster aan de Waterstraat 
en wordt er een leerprogramma
afgewerkt. 
Het is voor vluchtelingen, of ze nu blijven of niet,
van groot belang 
dat ze kunnen werken aan het realiseren
van hun toekomstdromen. zie ook Ontmoetingen.

Voor verdere informatie 
  images/fotos/actueel/ndc.jpg

                     **********


Op 7 mei 2015
 
Gevelsteen De Duif is verplaatst vanuit de binnentuin naar de
buitengevel van het klooster. Het was een feestelijk gebeuren. 
Een verslag aan de hand van foto's.
 
images/fotos/actueel/gevelsteen_de_duif.jpg.jpg
 Gevelsteen De duif is verplaatst
 vanuit de binnentuin van het
 klooster van de zusters naar de
 buitengevel hoek Waterstraat,
 Kerkplein.
 De verplaatsing is een initiatief
 van het Utrechts Geveltekenfonds
 in samenwerking met de
 gemeentelijke werkgroep directe
 voorzieningen
images/fotos/actueel/duif_han1.jpg.jpg
foto: Han Ernst
Burgemeester Jan van Zanen
zal, na zijn toespraak, het
informatiebord onthullen
samen met zr. Renée van Dijck.
images/fotos/actueel/duif_han2.jpg.jpg
foto: Han Ernst
 Mevrouw Rietje de Bruijn,
 bestuurslid van het
 Geveltekenfonds vertelt over
 de achtergrond van de 
 gevelsteen:
 "omdat er wenig bekend is
  over de steen die straks onthuld
  gaat worden, wil ik graag iets
  zeggen over de man die de
  steen vlak na de oorlog heeft
 aangeboden aan de zusters......"
                             lees meer
images/fotos/actueel/duif_ton14.jpg.jpg
foto: Ton van den Berg
Het informatiebord na de onthulling.
images/fotos/actueel/duif_ton17.jpg.jpg
foto: Ton van den Berg
De 3 foto's van het infobord:
1. Sterk vermagerde mannen staan
    bij het loket waar een zuster
    hen inschrijft.
2. Om de toeloop tot het klooster
    in goede banen te leiden werd
    een bord naast de voordeur aan
    de Waterstraat geplaatst.
3. Eind 1944 gingen groepen
    kinderen naar het Noorden en
    Oosten omdat daar meer eten
    was. Voordat ze vertrokken
    kregen ze nog een maaltijd bij
    de zusters.
Voor de volledige tekst:....
                             lees meer
images/fotos/actueel/duif_ton16.jpg.jpg
foto: Ton van den Berg
De groep zusters momenteel
woonachtig in het klooster van de
Waterstraat samen met
mevrouw Jacobs van het 
Volksbuurtmuseum Wijk C.


images/fotos/actueel/entree_stadgods.jpg.jpg images/fotos/actueel/v_07_klooster_hilv.jpg.jpg


*Ons klooster in Hilversum:

Het klooster is gesloten 15 mei 2014. De zusters zijn verhuisd naar
Utrecht,het klooster waar ook 80 jaar geleden de congregatie begon.

De verhuizing 'in beeld' kunt u zien bij Kloosters/Hilversum

                        *****
                  ____________________


* Uitgave nieuw frans boek: teksten voor iedere dag

        "Une année avec Saint Augustin."  

images/fotos/augustinus/saint_augustin.jpg.jpg images/fotos/augustinus/saint_augustin1.jpg.jpg

Uitgeverij Bayard. ISBN 978-2-227-48593-8
lees meer........


* Sant'Egidio gemeenschap.
 
heeft sinds oktober 2012 elke eerste en derde vrijdag
van de maand een gebedsbijeenkomst in de werfkapel
hoek Oude Gracht / Waterstraat. Bij de trap ziet u de
vlag van Sant'Egidio. U bent van harte welkom.
De bijeenkomsten zijn van: 19.30 - 20.30 uur,
waarna koffie en gesprek. 

Nog een activiteit van Sant Égidio:

Elke zaterdagmorgen zijn de jongeren actief op Kanaaleiland,
waar zij activiteiten ontwikkelen voor de jeugd en zonodig 
helpen bij het huiswerk maken.

                             images/fotos/oude_fotos/sant_egidio.jpg.gif
                                              ___________
             
*  dat ook bezoeken van de website Casella  de moeite waard is?
    zie
www.casella.nl 
                    
*  er een filmpje vanuit en over ons klooster in Utrecht te zien is? 
    klik
hier
                            ********

CASELLA

Vanaf 17 december 2009 wonen de zusters van Casella op de
Monnikenberg in Hilversum.
11  Oktober  2013 vond de opening plaats en werd  de droom  van
Casella werkelijkheid.
Op 11 april 2014 vierde Casella haar 12 ½ -jarig bestaan.

 
images/fotos/actueel/casella_mei09.jpg    images/fotos/kloosters/groepsfoto_casella.jpg

Meer weten over Casella en hun droom?
zie
www.casella.nl
Alle informatie o.a. over het jaarprogramma van de Vriendenavonden 
kunt u vinden op de website van Casella.

/images/fotos/actueel/img_2214_2.jpgimages/fotos/actueel/herfst_2.jpg.jpg

      
                            ********
Ons tijdschrift  "Stad Gods"
Velen reageerden positief en hebben zich gemeld als nieuwe lezer.
Hartelijk dank, allen die ons leven en werk op deze wijze
blijven volgen en steunen.
Donaties zijn van harte welkom.

Nieuwsgierig? 
Info over dit tijdschrift:
"Stad Gods
."

Jaargang september 2016 - augustus 2017.

images/fotos/tijdschrift/sg84_1_p1.jpg
images/fotos/tijdschrift/stad gods_84_2_p1.jpg
images/fotos/tijdschrift/sg84_3p1.jpg
  september-oktober   november-december  januari - februari
images/fotos/tijdschrift/stad_gods_84_4_1.jpg


      maart - april          mei - juni      juli - augustus
       
Berichten:  

Kloosterjubilea 2018:

50 jaar geprofest: zr. Marie Madeleine Maas
60 jaar geprofest:zr. MarieLouise Hébrard
zr. Giuseppa Witlox
zr. Nicole Mul

65 jaar geprofest:
zr. Josephine Corbiére
zr. Nicoline Hoogeveen

                        
                          images/fotos/actueel/monument_kerkhof.jpg.jpg
 Overleden zusters 2017 - 2018: 


zr.Werenfrida Laan
+ 30 januari 2016
zr.Mona Versteeg
+ 25 maart 2016
zr.Monica de Wit
+ 19 oktober 2016

images/fotos/actueel/lucia.jpg.jpg
images/fotos/actueel/angeline.png
images/fotos/algemeen/zr.ambrosia.png

 zr. Lucia Tuin
 + 9 januari 2017    
zr.Angeline Hoogeveen
+ 2 april 2017
zr.Ambrosia Peters
+ 13 juli 2017

images/fotos/actueel/clementine4.png
images/fotos/actueel/monique.jpg
images/fotos/actueel/annemarie.png

zr.Clementine Kompier
+ 29 augustus 2017
zr.Monique Mul
+ 1 december 2017
zr.Annemarie Fontaine
+13 december 2017

           Gedachtenisviering overleden zusters:  
                        31-10-2018   in Hilversum
             images/fotos/actueel/kerkhof_maart_11.jpg.jpg

                                      images/fotos/tijdschrift/herdenking_2015.jpg       .

                                               *******

KNR www.knr.nl
Afdeling Communicatie
Postbus 111
5201 A
C 's-Hertogenbosch

*******