Geschiedenis in vogelvlucht Afdrukken
images/fotos/algemeen/zr_augustina.jpg.jpg images/fotos/algemeen/pater_sebastianus.jpg.jpg
     zuster Augustina van Reijsen      pater Sebastianus van Nuenen

         Zusters Augustinessen van Sint-Monica

Op 19 maart 1934 werd een lang gekoesterd ideaal werkelijkheid.
In het Utrechtse Wijk C, in de Augustinusparochie aan
de Oude Gracht, werd door de pastoor, pater Sebastianus
van Nuenen, Augustijn, begonnen aan een nieuwe kloostergemeenschap met een groepje enthousiaste vrouwen. Samen met de eerste Augustines van Sint Monica, zuster Augustina van Reijsen,maakten zij deze nieuwe start.

Een contemplatief actieve Congregatie ontstond
vanuit het Franciscusliefdewerk. Met een structuur
waarbij de zusters steeds vanuit hun "één van hart
en één van ziel samen gericht op God" probeerden
te handelen. Goed zijn voor de ander, voor de mens
in nood. Langzaam groeide de groep uit tot een
kloostergezin. Er traden zusters uit, maar velen
kwamen erbij. Zo was het mogelijk te beantwoorden
aan de vele noden die op hen afkwamen.

In Utrecht, de bakermat van de Congregatie,
werd al in 1939 een tehuis geopend voor dakloze
vrouwen, meisjes en kinderen: 'Meisjesstad'.
Scholen in de binnenstad werden overgenomen
van waaruit een nauw contact
kon ontstaan tussen school en gezin.

                           images/fotos/algemeen/imm026_27a.jpg  images/fotos/algemeen/mozaiek.jpg.jpg

In 1946 kon er een tweede huis geopend worden in
Hilversum, waar door vrienden een landgoed
"Monnikenberg" kon worden aangekocht en waar 
mogelijkheid was voor ontspanning en rust.
In deze rustige, bosrijke omgeving kon de stadsmens
op adem komen. Al gauw kwam er een afdeling
voor moeders van gezinnen om op rust te komen,
een speeltuin en er kwamen vakantiehuisjes voor
gezinnen, deze laatste zijn inmiddels gesloten en
worden afgebroken ten behoeve van de verbouwing
van de boerderij en het project "Stilte en Bezinning"
van Casella.

 
images/fotos/algemeen/v_08_klooster_hilv.jpg.jpg images/fotos/algemeen/img_2214_2.jpg

  
Achtereenvolgens werden de zusters ook gevraagd in:

Hilversum:  (1946-2014)
Amsterdam (1952-2010)
Sittard (1953-1991)
Arnouville les Gonesse
Fr. (1956-2008)
Maastricht (1962-2005)
Utrecht Zuilen (1968-1998)

Steeds vanuit het "er gaan wonen" contacten leggend
en met een open deur gastvrij aanwezig zijn.

In 1997 verhuisde een groep oudere en zorgbehoevende
zusters naar Witven in Someren:  Monicahof.
In 2000 volgde een tweede groep: Augustinushof.
Beide groepen hebben daar de mogelijkheid om 
met de noodzakelijke, deskundige verzorging als kloostergemeenschap met elkaar te leven.
In juni 2010 is het woonzorgcomplex Eegelshoeve
geopend met o.a. groepswoningen waar intensieve
zorg en zonodig verpleging geboden wordt.

.images/fotos/algemeen/witven_hoofdingang.jpg.jpg  images/fotos/kloosters/eegelshoeve_someren.jpg.jpg
  
In 2001 in Utrecht en in 2005 in Amsterdam werden er leefgroepen gevormd onder de naam Casella en Camino,
om samen met niet-kloosterlingen naar een nieuwe vorm
van gemeenschapsleven te zoeken.
Met ingang van 1 januari 2009 is Casella verhuisd naar Hilversum en vanaf 17 december 2009 wonen ze op de
boerderij in afwachting van de verdere bouwplannen.
Met ingang van 1 februari 2010 is de leefgroep
Camino in Amsterdam opgeheven.

                               ***************
"Familiefoto" bij gelegenheid van ons 75-jarig bestaan 19 maart 2009.

images/fotos/algemeen/alle_zrs.jpg.jpg