“Vriendschap”

"Samen praten, samen lachen, elkaar vriendelijk ter wille zijn,
samen boeken lezen in mooie taal,
samen speels zijn en samen ernstig worden,
bij tijd en wijle van mening verschillen zonder haat,
alsof iemand het oneens was met zichzelf.
En juist door die schaars voorkomende onenigheid fleur geven aan de
eensgezindheid van meestal,
iets aan of van elkaar leren,
bedrukt naar afwezige vrienden verlangen,
verblijdt de aankomende ontvangen: door deze en soortgelijke tekens,
uit harten vol liefde en
wederliefde naar buiten tredend,
door mond en tong en ogen 
en duizend lieve gebaren,
als met brandbare stoffen 
de zielen in gloed zetten en
uit velen samenvatten tot één.”

                                    Augustinus                  (Belijdenissen  4,VIII,)
Teksten van Augustinus Afdrukken

 

“Vriendschap”

"Samen praten, samen lachen, elkaar vriendelijk ter wille zijn,
samen boeken lezen in mooie taal,
samen speels zijn en samen ernstig worden,
bij tijd en wijle van mening verschillen zonder haat,
alsof iemand het oneens was met zichzelf.
En juist door die schaars voorkomende onenigheid fleur geven aan de
eensgezindheid van meestal,
iets aan of van elkaar leren,
bedrukt naar afwezige vrienden verlangen,
verblijdt de aankomende ontvangen: door deze en soortgelijke tekens,
uit harten vol liefde en
wederliefde naar buiten tredend,
door mond en tong en ogen 
en duizend lieve gebaren,
als met brandbare stoffen 
de zielen in gloed zetten en
uit velen samenvatten tot één.”

                                    Augustinus                  (Belijdenissen  4,VIII,)