Gebed in lijden.

Vrees niet dat God niet met u is
wanneer gij te lijden hebt.
Als gij geloof hebt dan is God met u in het lijden.
De zee golft wild en gij wordt bang op het schip,
omdat Christus slaapt.
Christus lag te slapen op het schip
en de mensen vergingen  (Mt.8,24-25)
Christus slaapt als het ware op uw schip   
als in uw hart uw geloof slaapt,
want Christus woont in u door het geloof.
Wordt gij bang, wek dan Christus die slaapt.
Wek uw geloof op en gij zult weten
dat Hij u niet verlaat.     
            Augustinus uit preken over het ev.van Johannes 40,10

Teksten van Augustinus Afdrukken

Gebed in lijden.

Vrees niet dat God niet met u is
wanneer gij te lijden hebt.
Als gij geloof hebt dan is God met u in het lijden.
De zee golft wild en gij wordt bang op het schip,
omdat Christus slaapt.
Christus lag te slapen op het schip
en de mensen vergingen  (Mt.8,24-25)
Christus slaapt als het ware op uw schip   
als in uw hart uw geloof slaapt,
want Christus woont in u door het geloof.
Wordt gij bang, wek dan Christus die slaapt.
Wek uw geloof op en gij zult weten
dat Hij u niet verlaat.     
            Augustinus uit preken over het ev.van Johannes 40,10