Bidden met het hart
L
aat uw lippen overeenstemmen met uw hart.
Wanneer ge vrede zoekt bij God,
wees dan in vrede met uzelf.
Laat er geen tweespalt zijn tussen uw mond en uw hart….
Heer, Gij weet dat ook in mijn hart aanwezig is
wat van mijn lippen klinkt.

Augustinus preek over psalm 39


Teksten van Augustinus Afdrukken


Bidden met het hart
L
aat uw lippen overeenstemmen met uw hart.
Wanneer ge vrede zoekt bij God,
wees dan in vrede met uzelf.
Laat er geen tweespalt zijn tussen uw mond en uw hart….
Heer, Gij weet dat ook in mijn hart aanwezig is
wat van mijn lippen klinkt.

Augustinus preek over psalm 39